Autisme


Als je de diagnose autisme hebt gekregen, (dit mag alleen door een psychiater of GZ-psycholoog vastgesteld worden aan de hand van verschillende gedragskenmerken en onderzoeken) wil je er waarschijnlijk ook meer over weten. 
Autisme is niet vast te stellen via lichamelijke onderzoeken, wel wordt er gezegd dat erfelijke factoren een rol spelen, maar ook omgevingsfactoren spelen mee.  Autisme is iets wat je hebt en niet iets wat je krijgt. Wanneer je autisme hebt, werkt je brein anders als bij andere mensen. De informatie die je binnen krijgt wordt anders verwerkt. Autisme is bij niemand hetzelfde, maar er zijn wel een aantal kenmerken die bij de meeste mensen met autisme voorkomen. Deze hebben te maken met hoe je met andere mensen omgaat en hoe je je gedraagt. Er bestaan veel  lijstjes van deze kenmerken en zijn  bijvoorbeeld te vinden op de site van de hersenstichting en autisme.nl.  Autisme is niet te genezen, maar er zijn verschillende manieren om er mee om te leren gaan. Zo kan het helpen als je weet hoe autisme bij jou werkt en op onderzoek te gaan naar kwaliteiten die je kan inzetten om uitdagingen rondom autisme beter aan te kunnen.  


Welke uitdagingen kan je tegen komen in combinatie met autisme:

– Moeite hebben met veranderingen
– Overgevoeligheid voor prikkels
– Ongevoeligheid voor prikkels
– Het moeilijk vinden om contact te maken
– Heel veel dingen letterlijk nemen
– Faalangst
– Gepest worden
– Je niet graag in grote groepen bevinden
– Snel afgeleid zijn
– Het moeilijk vinden om overzicht te bewaren
– Aandachtsproblemen
– Je niet begrepen voelen
– Gezichtsuitdrukkingen niet begrijpen
– Je anders voelen
– en nog veel meer


Bij OEKA Coaching doen we geen onderzoeken naar autisme (ASS). 
Hier zijn we niet bevoegd voor!

Wel is er veel kennis in huis over autisme, daardoor kunnen we ondersteunen op het gebied van:

– Uitleg geven over autisme en samen uitzoeken hoe dit voor jou werkt.
– Hoe ga jij om met jou autisme.
– Hoe ga je om met de uitdagingen die autisme met zich meebrengen.
– Uitleg geven over hoe de hersenen omgaan met prikkels.
– Samen uitzoeken hoe jij daar zelf invloed op kunt uitoefenen.
– Vastzittende overtuigingen omzetten naar groeimogelijkheden.
– Ondersteuning bieden bij de uitdagingen die voortkomen vanuit het autisme gedeelte.

Bij OEKA Coaching gaan we uit kan de kracht en mogelijkheden die het autisme met zich mee brengt. We streven er dan ook naar om autisme niet als last te zien, maar als een kwaliteit die ons mooie dingen kan brengen en kunnen helpen uitdagingen aan te kunnen en te veranderen.