Voor ouders

Ik gun ieder kind en jongere dat hij/zij ervaart te mogen zijn wie ze zijn. Dat ze hun passie durven uiten en met een gezond portie zelfvertrouwen uitdagingen aan durven gaan. Kinderen en jongeren gelukkig zien en levenslustig in het leven zien staan, is het fijnste wat er is. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend door de uitdagingen die hen gegeven zijn. 

In de huidige maatschappij worden kinderen die tegen uitdagingen aanlopen vaak in hokjes geplaatst. Denk aan Autisme, ADHD, Hoogbegaafdheid, Hoog Sensitief, dyslexie, lastig, depressief, huilebalk enz… Zo’n hokje kan inzichten, handsvaten en herkenning geven, maar roepen ook vaak een negatieve lading op. “Wat is dat dan?”, “Waarom voel ik me zo?”, “Ben ik wel goed genoeg?”, “Ben ik dom?”, “Waarom pesten mensen mij?”, enz.  Aan de hokjes zitten vaak ook verwachtingen en vooroordelen vast zoals, “Ja, maar dat moet jij wel kunnen je bent toch slim”,  “Doe jij dat maar niet, want dat maakt jou verdrietig” of “Doe nou maar eens gewoon”.

Daarom denk ik liever niet in hokjes en ook niet in problemen. Ik beschrijf het dan ook vaak als uitdagingen die ons gegeven zijn. Uitdagingen kunnen soms erg lastig zijn, maar zeker ook mooi en versterkend. Het maakt iemand uniek. Een uitdaging kan zeker voor strubbelingen zorgen, omdat het niet goed past in de verwachtingen die anderen ons opleggen. Uitdagingen kunnen ons ook verdrietig maken, radeloos, onzeker, heel boos, zelfs bang of een eenzaam gevoel geven. 

Als ouder wil je dat natuurlijk liever niet zien, je ziet je kind liever gelukkig. Misschien twijfel je daardoor wel of je het als ouder wel goed doet met de opvoeding. Soms zit je met de handen in het haar en wil je niks liever dan hulp vinden voor je kind, zodat deze zich weer gelukkiger kan voelen.

Ik kan daar samen met het kind/de jongere en u aan werken. Mijn uitgangspunt is dan ook altijd het versterken van het kind of de jongere en ouders, sterke punten uitlichten en nog sterker maken, samen zoeken naar de blokkades die hem of haar belemmeren of tot stilstand brengen. Ik wil het kind of de jongere in zijn of haar eigen kracht laten komen, zodat ze controle ervaren over hun eigen kunnen en mogelijkheden. Waardoor het zelfvertrouwen kan groeien. Zo leren ze de uitdagingen die hen gegeven worden aan te kunnen, om te zetten naar mooie leermomenten en veranderingen teweeg te brengen die hen gelukkiger maken.  

Mijn aanpak zal daarom ook altijd afgestemd zijn op het hele kind/de jongere en hun omgeving. Ik ondersteun daarom ieder kind of jongere anders. Ik zoek naar wat het hem of haar bezig houd, waar ze kracht uit putten en waar ze blij van worden. In de begeleiding vind ik het van grote belang dat het kind of de jongere zijn/haar eigenheid behoudt. Ze mogen er zijn.

We willen het kind of de jongere niet veranderen, maar hem of haar de mogelijkheid  bieden een gelukkigere versie van zichzelf te worden. Er is altijd groei en ontwikkeling mogelijk hoe klein ook.,

Worstelt uw kind met bepaalde zaken, zoals:

– faalangst
– hoog gevoeligheid
– hoogbegaafdheid
– autisme

– snel of zomaar ineens boos zijn
– laag zelfbeeld
– niet lekker in zijn of haar vel zitten
– zich veel terug trekt
– het moeilijk heeft op school
– pesten
– onzekerheid
– helemaal niet graag naar school gaan
– zich anders gedragen na een scheiding
  of verlies van een dierbare 
– snel verdrietig zijn
– het moeilijk vind om contact te maken
– loopt u tegen opvoed vraagstukken aan

 
Of maakt u zich om en andere rede zorgen over uw kind, 

Neem dan vrijblijvend contact met mij op. 
Dan onderzoeken we samen of ik uw kind kan helpen.