Hoogsensitiviteit (HSP)


Er is veel informatie over hoogsensitiviteit (HSP) te vinden. Misschien heb je er al wel eens informatie over opgezocht. Als allereerste wil ik benoemen dat hoog sensitiviteit geen psychische stoornis is maar een persoonlijkheidskenmerk.
Dit betekend eigenlijk dat je geen HSP hebt, maar dat je HSP bent. Je kunt het ook niet worden. Het is iets wat je al vanaf je geboorte met je meedraagt. Er bestaan nog geen testen om te onderzoeken of je het bent, wel zijn er vragenlijsten en kenmerken lijstjes te vinden op internet, waarmee je kunt kijken of het ook op jou van toepassing zou kunnen zijn. 

Als hoogsensitief persoon ben je gevoeliger voor prikkels van buiten af. Gedurende de dag krijg je heel veel prikkels binnen, onze hersenen leren deze prikkels te filteren op hoe belangrijk ze zijn en reageert daarop. In het brein van een hoogsensitief persoon werkt deze filter minder goed. Alle prikkels komen in de zelfde mate van belangrijkheid binnen, maar worden ook dieper en grondiger waargenomen. Dit betekend dat je als
HSP-er meer voelt, ruikt en ziet dan iemand anders. Het niet goed kunnen filteren zorgt er voor dat je overprikkeld kan raken (letterlijk te veel aan prikkels hebben). Het is dan nodig om te ont-prikkelen.
Hoe dat werkt is voor iedereen anders. 

Het te veel ervaren van prikkels kan voor verschillende uitdagingen zorgen.
Welke dat kunnen zijn staat in de tekst hieronder. 

 

Welke uitdagingen kan je tegen komen in combinatie met HSP

– Faalangst
– Overprikkeld raken 
– Juist veel prikkels nodig hebben

– Gepest worden
– Aandachtsproblemen
– Je anders voelen
– Je niet graag in grotere groepen bevinden
– Overzicht verliezen
– Het moeilijk vinden om contact te maken
– Snel verdrietig zijn
– Snel boos worden

– Snel afgeleid worden
– Je niet begrepen voelen
– Te diep nadenken over dingen
– Je grenzen niet goed aangeven
– Anderen belangrijker vinden dan jezelf 
En nog veel meer 

Bij OEKA Coaching doen we geen onderzoeken naar hoogsensitiviteit (HSP)

Er is veel kennis in huis over HSP, daardoor kunnen we ondersteunen op het gebied van:

– Uitleg geven over hoogsensitiviteit en samen uitzoeken hoe dit voor jou werkt.
– Hoe gaan jij om met jou hoog sensitiviteit,
– Hoe ga je om met de uitdagingen die hoogsensitiviteit met zich meebrengen.
– Uitleg geven over hoe de hersenen omgaan met prikkels.
– Samen uitzoeken hoe jij daar zelf invloed op kunt uitoefenen.
– Vastzittende overtuigingen omzetten naar groeimogelijkheden.
– Ondersteuning bieden bij de uitdagingen die voortkomen vanuit het HSP gedeelte.

Bij OEKA Coaching gaan we uit kan de kracht en mogelijkheden die het hoogsensitief zijn met zich mee brengt. We streven er dan ook naar om hoogsensitiviteit niet als last te zien, maar als een kwaliteit die ons mooie dingen kan brengen en kunnen helpen uitdagingen aan te kunnen en te veranderen.