Pesten


We spreken van pesten
als je doelbewust, stelselmatig en over een langere periode geraakt en/of beschadigd wordt door negatieve acties van anderen en je jezelf hiertegen niet goed kan beschermen. 
Er is altijd sprake van ongelijkheid tussen beide partijen.

Pesten en plagen zijn niet de zelfde dingen. Het grote verschil tussen deze twee is dat bij plagen beide partijen gelijkwaardig aan elkaar zijn en het plagen over en weer gaat. Hierbij staat plezier voor beide partijen centraal. Plagen is vaak een 1 op 1 situatie. Bij pesten komt het ook voor dat het een hele groep is tegen 1 persoon.

Pesten kan op allerlei manieren en plaatsen voorkomen, op school, op je werk, thuis, op internet, via social media of op straat. Het kan zowel emotioneel als fysiek zijn. Pesten kent echt vele vormen, van buitensluiten tot uitschelden, van dwarsbomen tot afpersing en gebruik van fysiek geweld is helaas geen uitzondering. Het pesten kan extreme vormen aannemen, die de gepeste tot wanhoop kunnen drijven, met alle gevolgen van dien. De effecten van pesten zijn ernstig, je kan er psychische en lichamelijke problemen van ondervinden. Ook kan het negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling op fysiek, mentaal en sociaal gebied. De effecten van pesten in de jeugd kunnen op latere leeftijd nog lang zichtbaar of voelbaar zijn. Pesten komt niet alleen voor bij kinderen, vele volwassenen en ouderen krijgen er ook mee te maken.  

Welke uitdagingen kan je tegenkomen door pesten: 

– Slecht slapen
– Laag zelfbeeld
– Je angstig voelen

– Problemen bij aangaan van vriendschappen 
– Je anders voelen
– Je niet graag in grotere groepen bevinden
– Het moeilijk vinden om vrienden te maken
– Verdrietig zijn
– Boos worden
– Lichamelijke klachten (hoofdpijn en buikpijn)
– Liever niet naar school gaan 
– Je niet  begrepen voelen
– Te diep nadenken over dingen
– Je grenzen niet goed aangeven
– Het gevoel hebben altijd op je tenen te lopen
– En nog veel meer

Er is bij OEKA Coaching veel kennis in huis over over pesten, daardoor kunnen we ondersteunen op het gebied van:

– Uitleg geven over wat pesten met iemand doet en samen uitzoeken hoe dit bij jou werkt. 
– Hoe ga je om met pesten en hoe ervaar je dit in combinatie met de uitdaging die dit met zich meebrengt. 
– Samen uitzoeken hoe je het pesten zou kunt laten stoppen
– Vast zittende overtuigingen omzetten naar groei mogelijkheden
– Ondersteuning bieden bij de uitdagingen die voortkomen vanuit het stuk zelfbeeld 

Binnen OEKA Coaching gaan we uit van jou kracht en mogelijkheden. Bij OEKA Coaching gaan we samen op zoek naar kwaliteiten en sterke punten in jou en proberen deze sterker te maken. Zodat jij positiever naar jezelf leert kijken en leert hoe je negatieve gedachtes om kan zetten naar positieveren gedachtes. Als we helder hebben welke kwaliteiten jij kunt inzetten om voor je zelf op te komen. Gaan we onderzoeken hoe jij deze kunt inzetten om het pesten te doorbreken. 

Praten over pesten is niet makkelijk, maar weet dat het NOOIT jou schuld is dat je gepest wordt. Misschien heb je het gevoel dat als je er over zou praten het erger zal worden, maar praten lucht op en er kan met betrokkenen gekeken worden of er veranderingen teweeg gebracht kunnen worden. Pesten is nooit oke!

Het kan zijn dat jij een ander pest en dat je dat doet om daarmee je eigen pijn of uitdagingen niet te hoeven voelen/aan te gaan. Ook jou wil ik uitnodigen om te praten. Door er over te praten kan je het pesten doorbreken en laten stoppen. Een ander bewust pijn doen, is nooit de oplossing. 

Misschien ken jij iemand die gepest wordt en zou je wel willen helpen om het te laten stoppen. Ook dan is het belangrijk en fijn dat je je verhaal met iemand deelt. Jij kan degene zijn die het pesten onder de aandacht brengt en het daardoor kan laten stoppen. Je kan dat ook anoniem melden, door bijvoorbeeld een brief te schrijven. 

Bij OEKA Coaching mag en kan je je verhaal kwijt over pesten. Ik zal altijd zonder oordeel luisteren naar jou verhaal.